Skip to content

פרויקט אמנות - אתר כפר שאול

עיצבתי ובניתי את אתר לפרויקט חד פעמי שהתרחש כולו בין כתלי כפר שאול, המרכז הירושלמי לבריאות הנפש בו הוצגו עבודות שנוצרו במסגרת שהות במקום של אמנים.ות, שעבדו עם, מול ובשיתוף מטופלות.ים, על מנת לעורר שיח חברתי אודות בריאות הנפש בדרך של אמנות.

האתר מציג את הפרויקט, את האוצרים, את האמנים ועבודותיהם, ובתקופת ההרצה שימש לקביעת סיורי האמנות בכפר.