Skip to content

Israel Shipyards

יצרתי עבור חברת מספנות ישראל שפה גרפית חדשה אותה הטמעתי בעיצוב מספר תערוכות בנלאומיות.
מספנות ישראל היא המספנה הגדולה בישראל ואחת המספנות בבעלות פרטית הגדולות במזרח התיכון.

 

פרויקטים קשורים

פרויקטים קשורים