Skip to content

יום פתוח מכללת לוינסקי

קונספט עבור קמפיין היום הפתוח במכללת לוינסקי שנועד להחזיר את ההילה למקצוע ההוראה – להתקדם. להתעצם. להתפעל. להתרגש. להיות מורה – העיסוק בהוראה מקדם אותך, מעצים, מפעים ומרגש. השימוש בפעלים מחזק את הזיקה של מכללת לוינסקי לשפה העברית מעצם היותה המכללה דוברת העברית הראשונה להכשרת מורים בארץ. יצירת קמפיין לדיגיטל ופרינט, אפליקציה ייעודית ליום הפתוח, תשדירי רדיו וטלויזיה, מיתוג האירוע וסדרת עלונים למסלולי הלימוד השונים.