Skip to content

שלבים

מיתוג מחדש לעמותת שלבים, העוסקת בתמיכה נפשית לתלמידי ישיבות. התהליך כלל הגדרת ערכים, פיתוח שפה גרפית, עיצוב לוגו ומערכת גרפית משלימה.
 הלוגו החדש מבוסס על ערכי הליבה של העמותה אשר הוגדרו כחלק מתהליך המיתוג.

 

פרויקטים קשורים

פרויקטים קשורים