Skip to content

Magic Runners

מיתוג מחדש לקבוצת הריצה Magic Runners.
לוגומרק (Logomark) חדש מראשי התיבות של הקבוצה ורץ החוצה את קו הגמר. צבעוניות ספורטיבית מרעננת ושפת מותג חדשה.

 

פרויקטים קשורים