Skip to content

Megiddo Global

מיתוג מקיף עבור חברת מגידו – מהליך בחירת השם, עיצוב הלוגו, פיתוח והטמעת שפת המותג והקמת אתר אינטרנט תדמיתי. בתחום הרווי כל כך במותגים בעלי נראות צבאית גנרית, האתגר היה יצירת מותג מתוחכם אך עם זאת כזה שאינו זר לעולם הביטחוני בו הוא פועל. 

 

פרויקטים קשורים