Skip to content

Paxis

חברת Paxis מפתחת ומייצרת מוצרים מקרמיקה מתקדמת לתחום המיגון הבליסטי.
במסגרת תהליך של רענון המותג , פיתחתי עבורם שפה גרפית חדשה אותה יישמתי בפרוספקטים ודפי מוצר.

 

פרויקטים קשורים